Home
Slava Rusa

Slava Rusa

Screen Shot 2016-04-20 at 11.02.55

Denumirea sitului: Slava Rusă – (L)Ibida (com. Slava Cercheză, jud. Tulcea)

 

Cod RAN/ LMI: RAN: 161277.01; LMI: TL-I-s-A-05926

 

Perioada istorică: Epocă romană; romano-bizantină, evul mediu

 

Campanii de săpături arheologice: 2001-2015

 

Colectivul de cercetare: Responsabil științific: Mihaela Iacob – responsabil științific (ICEM Tulcea). Din colectivul de cercetare fac parte: D. Paraschiv, G. Nuțu, M. Mocanu (ICEM Tulcea), Costel Chiriac, Dan Aparaschivei, Alexander Rubel, Andrei Opaiţ, Lucian Munteanu, Sever Boțan, Ștefan Honcu (Institutul de Arheologie Iaşi), L. Mihăilescu-Bîrliba (Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi-Facultatea de Istorie), A. Soficaru (Institutul de Antropologie Bucureşti), A. Doboş (Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” Bucureşti), N. Mateevici (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău) etc.

 

Detalii despre cercetările efectuate: Considerată de Vasile Pârvan ca fiind cea mai însemnată din toate cetățile cunoscute în interiorul Dobrogei, cetatea Ibida a intrat în atenția cercetării arheologice în 1875 când a fost publicată prima inscripție provenită de aici (din incinta romano-bizantină).

Aplicând procedeele fotogrametriei în cercetarea arheologică, Al. S. Ștefan a reușit să restituie planul zonei arheologice de la Slava Rusă presupunând existența unei suprafețe intramurane de peste 24 ha, cu 24 de turnuri și trei porți, o centură de fortificații desfășurată pe o lungime de 2.000 m – la care se la care se adaugă fortificația-anexă ce ocupă cca. 3,5 ha, cu 10 turnuri și un fort. Aceste caracteristici o impun ca cea mai întinsă dintre cetățile din Dobrogea şi printre cele mai mari ale regiunii.

În 1988 prin sondajul cu caracter de salvare realizat de A. Opaiț la cca. 30 m de bazilica paleocreştină s-a realizat o primă stratigrafie a cetății: șapte niveluri de locuire, primele trei aparținând stratului roman timpuriu (sec. II – III), celelalte patru stratului romano-bizantin (sec. IV – VII). În anul 2001, ca urmare a constatării unor intervenții antropice care au afectat grav starea de conservare a sitului, ICEM Tulcea ia inițiativa organizării cercetărilor arheologice sistematice la Ibida. Cercetările au continuat în timp, căpătând un caracter interdisciplinar și implicând specialiști și instituții din țară și străinătate.

 

Galerie foto

 

Linkuri externe: http://www.arheologie-ibida.eu/