Home
Spaţiul ca limbaj în cercetarea arheologică şi istorică (2)

Spaţiul ca limbaj în cercetarea arheologică şi istorică (2)

Sursa de finanţare proiect POSDRU/89/1.5/S/56815 Societatea Bazată pe Cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective

Perioada de derulare: aprilie 2012 – februarie 2013

 

Responsabil: dr. Cătălin Hriban

Personal implicat în proiect: dr. Cătălin Hriban

Rezultate obţinute: 1 articol BDI; 3 participări la conferințe internaționale