Colectivul Institutului de Arheologie din Iași desfășoară proiecte de cercetare arheologică, independent și în cooperare cu instituții academice, universitare și culturale partenere, din țară și din străinătate. Cercetările noastre aplicate acoperă în general teritoriul Moldovei și al Republicii Moldova, Institutul având și o contribuție semnificativă la cercetările arheologice din Dobrogea.

Institutul este condus de un Director și de un Consiliu Științific. În prezent managementul Institutului este compus din:

Director: dr. Alexander Rubel CS I

Secretar al Consiliului Științific: dr. Dan Aparaschivei CS I

Rezultatele cercetărilor arheologice și proiectelor de cercetare interdisciplinară sunt publicate în revista Arheologia Moldovei, ca și în volumele din colecțiile Institutului și în titluri publicate independent de membrii Institutului.

Institutul menține o rețea largă de colaborări cu personalități internaționale din domeniul arheologiei și din disciplinele asociate, dintre care o parte sunt membri de onoare ai Institutului. De asemenea, vizibilitatea academică este întreținută prin organizarea și participarea la congrese, colocvii și seminarii internaționale și naționale.

Institutul de Arheologie din Iași are un parteneriat fructuos cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și colaborări de succes cu celelalte institute ale Filialei Iași a Academiei Române.

 

Comentarii recente

    Arhive