Teme de cercetare curente

Programul: Civilizații preistorice în spațiul carpato-nistrean
 • Tema: Transformări culturale la mijlocul celui de-al doilea mileniu î.Hr
  Responsabil: drd. Marian Lie
  Perioada: 2019-2021 (a fost aprobată în Consiliul Științific prelungirea cu 6 luni a termenului de predare a temei de plan, respectiv până în iunie 2022)
 • Tema Gravettianul și Epigravettianul în spațiul est-carpatic al României. Transformări culturale în timpul ultimului maxim glaciar
  Responsabil: drd. Cristina Cordoș
  Perioada: 2020-2021  (a fost aprobată în Consiliul Științific prelungirea cu 6 luni a termenului de predare a temei de plan, respectiv până în iunie 2022)
 • Tema La hotarele Marii Stepe. Topografia și arheologia cetăților Epocii Fierului situate între Carpați și Prut (sec. 5-3 î.Hr.)
  Responsabil: dr. Alexandru Berzovan
  Perioada: 2020-2022
 • Tema : Argument pentru construirea de ontologii alternative în interpretarea arheologică. Studiu de caz: semnificația bovinelor în cultura Cucuteni
  Responabil: Dr. George Bodi
  Perioada: 2021-2022
 • Tema : Ceramica din așezarea Cucuteni A de la Scânteia/Dealul Bodești/La Nuci, Jud. Iași
  Responsabil : Dr. Cornelia-Magda Lazarovici
  Perioada : 2022-2024
Programul: Romanizare, migratori şi culturi în mileniul I d.Hr.
 •  Tema: Economie și societate la curbura Carpaților. Secolele III-II a. Chr. Tezaurul de la Vânători și monedele de tip Dumbrăveni
  Responsabil: dr. Sever Boțan
  Colectiv: dr. Lucian Munteanu
  Perioada: 2018-2020 (a fost aprobată prelungirea cu 12 luni a termenului de predare a temei de plan, respectiv până în decembrie 2022)
 • Tema Arheologia preventivă și impactul său asupra revigorării cercetării științifice de specialitate în regiunea Moldovei
  Responsabil: dr. Dan Aparaschivei
  Perioada: 2020-2022
 • Tema : Sarmații între Carpați și Prut: dovezi arheologice și interpretări istoriografice.
  Responsabil : Dr. Lavinia Grumeza
  Perioada : 2021-2023
 • Tema : Homo migrans. O istorie culturala a migratiei
  Responsabil : Alexander Rubel
  Perioada : 2021-2022
 •  Tema : Descoperirea numismatică și arheologică de la Muncelu de Sus (comuna Mogoșești-Siret, jud. Iași)
  Responsabil : Dr. Lucian Munteanu
  Membru : Dr. Ștefan Honcu
  Perioada : 2022-2024
Programul: Lumea pontică şi contactele acesteia cu alte regiuni ale oikumenei în perioada greco-romană
 • Tema: Cetăţile greceşti pontice şi binefecătorii lor
  Responsabil: Dr. Victor Cojocaru
  Perioada: 2022-2024
Programul: Civlizaţia medievală rurală şi urbană românească la est de Carpaţi în secolele XII-XVII
 •  Tema : Relația dintre Oraș și Curtea Domnească în Moldova medievală și premodernă (secolele XIV – XVIII)
  Responsabil : Dr. Cătălin Hriban
  Perioada : 2021-2023
 • Tema : O cercetare privind cultura alimentației și societatea din Moldova secolelor XIV-XVIII. Descoperiri de vase din cupru și cositor în așezările est-carpatice
  Responsabil : Dr. Ludmila Pîrnău
  Perioada : 2021-2022
 • Tema : Homo rusticus continuitate şi discontinuitate a universului rural medieval în spaţiul extracarpatic (secolele XI-XVII): abordări interdisciplinare
  Responsabil: Dr. George Aurelian Bilavschi
  Perioada: 2022-2024
 • Tema: Enciclopedia reprezentanților scrisului istoric românesc
  Responsabil: Acad. Victor Spinei
  Perioada: 2022