Profilul academic și ariile de cercetare ale coordonatorilor Școlii Doctorale
  • Acad. Victor Spinei CV
  • CS I Dr. Cornelia-Magda Lazarovici CV
  • CS I Dr. Alexander Rubel CV
Programe de pregătire