Home
Despre biblioteca

Despre biblioteca

Biblioteca Institutului de Arheologie Iaşi

La începutul anilor’50, Biblioteca Institutului de Arheologie şi-a început activitatea în cadrul Muzeului Naţional de Antichităţi al cărui director era Vladimir Dumitrescu. În 1952, Secţia de Arheologie din cadrul Muzeului a trecut sub tutela Filialei Iaşi a Academiei Române, iar din 1954 a fost instalată în Palatul Culturii din Iaşi, director fiind prof. univ. dr. Mircea-Petrescu-Dîmboviţa. În 1964, Secţia de Arheologie s-a unit cu Institutul de Istorie, formându-se Institutul de Istorie şi Arheologie “A.D. Xenopol”, sub conducerea acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa. Acesta a funcţionat până în 1989, când s-a separat în două institute şi un centru: Institutul de Arheologie (sub conducerea prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor-până în anul 2004, iar în perioada 2004-2011 sub conducerea acad. prof. univ. dr. Victor Spinei), Institutul de Istorie “A.D. Xenopol” (sub conducerea acad. Alexandru Zub) şi Centrul de Cultură şi Civilizaţie Europeană (sub conducerea dr. Gheorghe Buzatu).
Din anul 2011, Institutul de Arheologie este condus de prof. univ. dr. Alexander Rubel.
Primul post de bibliotecar a apărut în 1958 şi a fost ocupat de Irina Buţureanu (căsătorită Sitaru). În anul 1974, în urma unei reorganizări la nivel naţional, Institutul de Istorie si Arheologie “A.D. Xenopol” a trecut sub tutela Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, funcţionând pe lângă Universitatea “Al. I. Cuza”. Atunci, organigrama s-a suplimentat cu încă un post de bibliotecar, acesta fiind ocupat de Ana Ilievici. În anul 1980 Irina Sitaru s-a pensionat, în locul ei fiind incadrată Veronica Rusu. După 1989, prin apariţia Institutului de Arheologie, fondul de carte de specialitate a fost separat, constituindu-se ca bibliotecă de sine stătătoare gestionată de Ana Ilievici, care s-a pensionat la sfârşitul anului 2011. Responsabilitatea bibliotecii a fost preluată de dr. Mihaela Cazacu-Davidescu, conservator în cadrul Institutului, care se ocupă de gestionarea fondului cazinouri romania bibliotecii, sporirea acestuia şi catalogarea on-line a publicaţiilor, fiind ajutată în această activitate de Cristian Ichim, ing. de sistem, în cadrul aceluiaşi institut.
Fondul bibliotecii a crescut an de an, prin achiziţii, schimb şi donaţii. Biblioteca are la această dată peste 22,000 de publicaţii.
Revista Institutului, “Arheologia Moldovei”, înfiinţată în 1961 şi ajunsă în anul 2016 la cel de-al XXXVIII-lea volum, întreţine schimb de publicaţii în toată lumea cu peste 250 de muzee şi institute de profil din aproximativ 30 de ţări. În ţară, schimbul se face cu peste 30 de instituţii de arheologie. La schimbul de publicaţii se adaugă şi volumele scoase în cadrul seriei “ Biblioteca Archaeologica Iassiensis”, precum şi volumele tipărite cu diferite ocazii.
Donaţii importante au imbogăţit fondul bibliotecii şi menţionăm dintre donatorii generoşi pe: prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor, acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, prof. univ. dr. Silviu Sanie, dr. Rodica Popovici.
Referinţe bibliografice: Mariana Ignat, Iancu Brauştein, dr. Vălica Mihuleac, Istoricul Bibliotecii Filialei Iaşi a Academiei Române, Iaşi, Stef, 2006.

Responsabil/personal bibliotecă: cons I dr. Mihaela Cazacu-Davidescu, ing. sist. I Cristian Ichim

Permise:
Permisul de bibliotecă se eliberează de către Biroul de Eliberări Permise din cadrul Bibliotecii Filialei Iaşi a Academiei Române şi este gratuit.
Permisele sunt valabile pentru Biblioteca Filialei Iaşi a Academiei Române dar şi pentru oricare bibliotecă ce aparţine unui Institut al Academiei Române filiala Iaşi.
La biblioteca Institutului de Arheologie Iaşi nu se pot împrumuta publicaţii acasă decât angajaţilor Institutului.

Program Împrumuturi/Sala de Lectură: L-V: 09,00-15,00