Prin activitatea pe care o desfăşoară, colectivul Institutului de Arheologie din Iași contribuie la dezvoltarea cunoaşterii din punct de vedere arheologic; de asemenea, desfășoară proiecte de cercetare arheologică, atât independent, cât și în cooperare cu instituții academice, universitare și culturale partenere, din țară și din străinătate. Cercetările noastre aplicate acoperă, în general, teritoriul Moldovei și al Republicii Moldova, Institutul având și o contribuție semnificativă la cercetările arheologice din Dobrogea.

Institutul menține o rețea largă de colaborări cu personalități internaționale din domeniul arheologiei și din disciplinele asociate, dintre care o parte sunt membri de onoare ai Institutului. De asemenea, vizibilitatea academică este întreținută prin organizarea și participarea la congrese, colocvii și seminarii internaționale și naționale.

Institutul de Arheologie din Iași are un parteneriat fructuos cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și colaborări de succes cu celelalte institute ale Filialei Iași a Academiei Române.