Teme de cercetare definitivate în 2021

 Programul: Civilizații preistorice în spațiul carpato-nistrean
 •  Tema: Arta plastică din așezarea Cucuteni A de la Scânteia-Dealul Bodești/La Nuci
  Responsabil: dr. Magda Lazarovici
  Perioada: 2018-2021
Programul: Romanizare, migratori şi culturi în mileniul I d.Hr.
 •  Tema: Legăturile dintre lumea romană și teritoriul „barbar” de la est de Carpați, în perioada secolelor II-III p.Chr., în lumina izvoarelor scrise și a descoperirilor arheologice și numismatice.
  Responsabil: dr. Ştefan Honcu
  Colectiv: dr. Lucian Munteanu
  Perioada: 2019-2021
Programul : Lumea nord-vest pontică şi contactele acesteia cu alte regiuni ale oikumenei în perioada greco-romană
 • Tema: De la Protogenes la Theokles. Reproducţia socială şi rolul elitelor în cetăţile greceşti pontice în epocile elenistică şi romană
  Responsabil: dr. Victor Cojocaru
  Perioada: 2019-2021
Programul: Civlizaţia medievală rurală şi urbană românească la est de Carpaţi în secolele XII-XVII
 • Tema: O cercetare a lumii satului medieval (secolele XIV-XVII). „Comunităţile tăcute” şi „istoria gălăgioasă” a Moldovei
  Responsabil: dr. George Bilavschi
  Perioada: 2018-2021
 • Tema: Terminologia etnico-politică a regiunilor românești în epoca medievală și renascentistă, care a înlocuit tema intitulată Romanii si Hoarda de Aur in secolele XIII-XIV, conform hotărârii Secției de Științe Istorice și Arheologice a Academiei Române, nr. 1699/04.06.2020.
  Responsabil: Acad. Victor Spinei
  Perioada: 2019-2021