dr. Magda-Cornelia Lazarovici CS I

Șef de departament

Specialist în arheologia epocii Neolitice 

CV și Lista de publicații

dr. George Bodi CS II

Specialist în arheologia epocii Neolitice, Statistică

CV și Lista de publicații

dr. Alexandru Berzovan CS

Specialist în arheologia epocii Fierului

CV și Lista de publicații

drd. Marian Lie CS

Specialist în arheologia epocii Bronzului

CV și Lista de publicații

drd. Cristina Cordoș ACS

Specialist în arheologia epocii Paleolitice

CV și Lista de publicații